ishipit – “Kor – check”

Kom jij in aanmerking voor de Kleine Ondernemersregeling en de daarbij behorende fiscale voordelen? Check het hier!

We beginnen met de meest voorkomende situatie waarbij je wel in aanmerking komt voor de Kor-regeling:

NATUURLIJKE PERSONEN

 1. Je verricht de ishipit bezorgwerkzaamheden zelfstandig op eigen naam en als natuurlijk persoon (met andere
  woorden: alleen, niet uit naam van een bedrijf zoals B.V, stichting, etc.)
 2. Je verricht naast de ishipit bezorgdiensten geen andere werkzaamheden waarmee je ondernemer bent
  voor de Wet op de omzetbelasting (met andere woorden: je stuurt niet nu al reeds facturen naar personen
  of bedrijven voor andere diensten of werkzaamheden van jou of – als je hebt – je bedrijf).
 3. Je verwacht met jouw ishipit werkzaamheden op jaarbasis minder dan € 1.345* omzetbelasting af te dragen
  (met andere woorden: je verwacht per jaar niet meer dan €7.705 aan verdiensten te genereren (en
  ja, dit moet je vooraf per jaar inschatten, maar als hulp: stel je vraagt €4,50 per opdracht, dan kun je 1.712
  opdrachten uitvoeren in datzelfde jaar. Je moet dus al best veel opdrachten uitvoeren om deze grens te
  passeren).
  Let op: je kunt in werkelijkheid – stukken – meer verdienen ( > € 7.705) en toch van de Kor gebruik blijvenmaken als je tenminste zakelijke kosten kunt maken waarvan het BTW bedrag in mindering kan worden gebracht waardoor je de Kor-BTW-“grens” van €1.345 niet overschrijdt. Bijvoorbeeld de BTW op de factuur van je telefoon, scooterreparatie, bezorgkleding, etc.
  Let op: De Belastingdienst noemt ook een bedrag van €1.883 (naast de €1.345). Echter zodra je de grens van €1.345 overschrijdt ben je al deels BTW verschuldigd en hoeveel is voor iedereen anders. Wij houden ons daarom vast aan de grens tot wanneer je NIETS verschuldigd bent!
  Let op*: Wij houden jouw “BTW-saldo” voor je bij (deze kun je altijd inzien via je account en dat is wel zo handig) en informeren je ruim op tijd als je de grens nadert. Je kunt dan alsnog besluiten gewoon door te gaan met bezorgen, maar dan zal je – net als een bijvoorbeeld een “groter” bedrijf dat ook moet – alle BTW (dus in ieder geval de €1.345) moeten gaan afdragen. Verder wordt het dan tijd een echt bedrijf op te gaan zetten en niet langer gebruik te maken van de Kor-regeling.
 4. Jij kiest ook graag voor ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting en daarmee
  het verrichten van de bezorgdiensten zonder dat jij omzetbelasting aan jouw klanten berekent (met
  andere woorden: jij lift ook graag mee op de centrale afspraak die ishipt met De Belastingdienst is overeengekomen.
  Je hoeft dan namelijk niet zelf dit hele aanvraagproces te doorlopen en wij administreren alles
  voor je wat je dient te administreren en …… je kunt per direct gebruik gaan maken van de Kor-regeling!!
 5. Je heb de bovenstaande informatie en desgewenst de informatie op de fiscale pagina goed doorgelezen en
  begrepen (met andere woorden: alles is helder voor je)
  Kun je alle 5 punten ook bevestigen? Super!! Dan kun je bij je instellingen aangeven dat je van de Kor-regeling
  gebruik wilt maken. Je hoeft dus zelf geen aanvraag meer in te dienen bij de fiscus, dat hebben wij
  al voor je gedaan.

Mocht je onze fiscale pagina nog niet gelezen hebben doe dit dan later in alle rust want naast wat wij voor je regelen kun je ook zelf nog een hoop doen (lees: zakelijke (on)kosten opvoeren) om het nog interessanter te maken.

Opmerking:
Mocht je op vraag 2 niet bevestigend kunnen antwoorden en dus ook andere werkzaamheden hebben waarmee je ondernemer bent voor de Wet op de omzetbelasting , dan kun je nog steeds van de Kor-regeling gebruik maken als je maar zorgt dat je de BTW-grens van € 1.345 (maar nu van al je werkzaamheden gecombineerd) niet passeert. ishipit kan niet voor je bijhouden wat je elders verdient en wij houden dus alleen je BTW-saldo m.b.t. je ishipit werkzaamheden bij.

We gaan door met de volgende situatie waarbij jullie deels in aanmerking komen voor de Kor-regeling:

SAMENWERKINGSVERBANDEN

 1. Jullie verrichtende ishipit bezorgwerkzaamheden via een samenwerkingsverband tussen natuurlijke personen (met andere woorden: samen met anderen, niet zijnde een bedrijf zoals B.V., stichting, etc., handelen jullie onder 1 naam, account en rekening op ishipit)
 2. Jullie verrichten naast de ishipit bezorgdiensten geen andere werkzaamheden waarmee (één van) jullie ondernemer is/zijn voor de Wet op de omzetbelasting.
 3. Jullie verwachten met de ishipit werkzaamheden op jaarbasis minder dan € 1.345* omzetbelasting af te dragen.
 4. Jullie kiezen ook graag voor ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting endaarmee het verrichten van de bezorgdiensten zonder dat jullie omzetbelasting aan jullie klanten berekenen.
 5. Jullie hebben de bovenstaande informatie en desgewenst de informatie op de fiscale pagina goed doorgelezen en begrepen (met andere woorden: alles is helder voor jullie)

Kunnen alle 5 punten worden bevestigd? Super!! Dan kun je bij je instellingen aangeven dat je van de Kor-regeling gebruik wilt maken.

Opmerking:
Mocht je op vraag 2 niet bevestigend kunnen antwoorden en dus ook andere werkzaamheden hebben waarmee je ondernemer bent voor de Wet op de omzetbelasting , dan kun je nog steeds van de Kor-regeling gebruik maken als je maar zorgt dat je de BTW-grens van € 1.345 (maar nu van al je werkzaamheden gecombineerd) niet passeert. ishipit kan niet voor je bijhouden wat je elders verdient en wij houden dus alleen je BTW-saldo m.b.t. je ishipit werkzaamheden bij.

Partijen die niet in aanmerking komen voor de Kor-regeling:

RECHTSPERSONEN (B.V., Stichting, Maatschap, Vof, etc)

Rechtspersonen (ondernemer bent voor de Wet op de omzetbelasting) die via ishipit hun diensten willen aanbieden selecteren bij de instellingen dat men geen gebruik maakt van de Kor-regeling. Tevens dient dan het KVK en BTW nummer te worden doorgegeven.